Pinigų grąžinimo sąlygos

  1. Pirkėjai, prieš įsigydami Pagalbos paketą, privalo įvertinti visas paslaugos teikimo aplinkybes.
  2. Pinigai (čia ir toliau pinigais yra laikomos visos pirkimo metu naudotos apmokėjimo formos, įskaitant, bet neapsiribojant: grynieji pinigai, mokėjimas kreditine ar debetine kortele, elektroninėje bankininkystėje atliktas pavedimas) už Pagalbos paketą yra negrąžinami, išskyrus, kai Pirkėjas, įsigijęs Pagalbos paketą nuotoliniu būdu (t. y. https://www.bikehelp.lt internetinėje parduotuvėje) atsisako sutarties (t. y. grąžina įsigytą ir nepanaudotą Pagalbos paketą) per 14 dienų nuo Pagalbos paketo įsigijimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) straipsniu. Pirkėjui gavus bent vieną paslaugą, nurodytą Pagalbos pakete, jis yra jokiais atvejais negali būti grąžinamas.
  3. Jei paslaugas teikiantis Paslaugų tiekėjas atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu dėl pinigų grąžinimo.
  4. Šiose Taisyklėse numatytais išimtiniais atvejais, pinigai ne vėliau kaip per dvi savaites nuo prašymo pateikimo Bendrovei dienos grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.
  5. Prašymą dėl pinigų, sumokėtų už Pagalbos paketą, grąžinimo gali pateikti tik pirkėjas, pateikęs mokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.